Isolering med Papiruld

Hvad er papiruld?

Papiruld er et fantastisk produkt! Det bruges til isolering af bygninger, både i nye huse, og til efterisoleringer i ældre huse.

Papiruld udmærker sig ved at være genbrug! Det er aviser som findeles og imprægneres imod Påvirkning fra brand, råd og svamp samt skadedyr.

Papiruld Danmark ApS der fremstiller Papirulden på Basis af dansk overskuds og returpapir ligger i Hillerød.

​Isoleringsmaterialet papiruld har gennem årene fundet vej til de danske hjem og fremstår i dag som det klart bedste valg, når man kigger på den kommende varmeregning, prisen for materialet, produktets egenskaber og ikke mindst miljøet.

Alt er vel- dokumenteret af uvildige organer, der alle kommer frem til den samme konklusion: Papiruld er markedets bedste isolerings- materiale. Det er imprægneret imod påvirkning afbrand, råd, svamp og skadedyr.

Den fuldkomne løsning

Papiruld udmærker sig ved at, bestå af genbrugt avis papir, hvilket er "miljøpolitisk korrekt" og meget anerkendt af eksempelvis den danske stat. Brugen af papir er dog langt fra ensbetydende med brandfare og Dansk Brand- og sikrings- teknisk institut har da også målt papiruld til at have høj brandmodstand, en af markedets højeste.

Det vigtigste er jo isoleringsevnen og her har en amerikansk undersøgelse fastslået, at energiforbruget i et hus isoleret med papiruld er 25 procent lavere sammenlignet med mineraluld. Imponerende tal, der giver store årlige besparelser i privatforbruget. Pengemæssigt er papiruld samtidig det billigste produkt på markedet, så man kan være både økonomi- miljø- og kvalitetsbevidst på samme tid.

Papiruld er et isoleringsprodukt der udmærker sig ved at være genbrug!. Det er cellulosefiber bestående af avispapir, som findeles og imprægneres imod påvirkning af brand, råd, svamp og skadedyr. Papiruld produceres af Papiruld Danmark ApS, i Hillerød, og kan købes i nærheden af dig.!​
Papiruld Danmark ApS har papirulden som et Gør Det Selv materiale på mange Tømmerhandlere landet over.

Som et Få Det Gjort materiale findes der et landsdækkende net af Autoriserede Isolatører som er underlagt vores kvalitetskontrol. De kommer gerne på besøg hos dig og giver et gratis uforpligtende isolerings tjek af boligens isolerings stand, således at du vil kunne spare på energien i fremtiden.

Papiruld er løsuld der er behageligt at omgås- det hverken klør eller kradser

Ifølge en undersøgelse i USA er papir- isolering så effektivt at energiforbruget i 2 ens huse er 25 % lavere i huset, der er isoleret med papir end i huset der er isoleret med mineraluld.

​En væsentlig årsag til de gode resultater skyldes at Papiruld former sig perfekt til omgivelserne derved undgår man revner, sprækker og dårlige samlinger.

Indeklima, med Papiruld kan man ofte bygge uden brug af plast dampspærre. Det betyder i praksis at både bolig og konstruktioner kan ånde.

Fremstillingen af Papiruld er meget miljøvenlig.

Det siger sig selv at når vi tager et overskudsmateriale… din avis og genbruger den, gennem at forædle den til et højkvalitets byggemateriale, så bruges der ikke så meget energi. Helt konkret betyder det at den forurening der sker -- er meget lille. Der medgår 101 MJ/m3 ved en densitet på 35 Kg/ m3 og det giver følgende emissioner:

Co2 7,62 Kg. Nox 0,030 Kg. SO2 0,063 Kg.

Papiruld er således væsentligt renere at fremstille end andre materialer.

Papiruld fremstilles ved at aviser i en stor kværn rives i flager, i en fibreringsmølle bliver de findelt og der tilsættes 9 vægt % aluminium hydroxid samt 6 vægt % boraks/borsyre.

Støvet fra processen opsamles og sælges til industrielle formål.

Papirulden pakkes i PE plastsække og sendes til brugeren, eller videre forarbejdes på fabrikken til måtter.

Papiruld Danmark ApS er medlem af, VIF VarmeisoleringsForeningen som udgiver den gule Produktoversigt. Papiruld deklareres ifølge DS-418. Papiruld bliver afprøvet på Teknologisk Institut og og isoleringsevnen lambda deklareret er 41.Til topIfølge en undersøgelse i USA er papir- isolering så effektivt at energiforbruget i 2 ens huse er 25 % lavere i huset, der er isoleret med papir end i huset der er isoleret med mineraluld. En væsentlig årsag til de gode resultater skyldes at Papiruld former sig perfekt til omgivelserne derved undgår man revner, sprækker og dårlige samlinger.

Teknologisk Institut har afprøvet produktet efter DIN 52612 og bestemt at basis varme ledningsevnen er 35,7 mw/(m*K). Det betyder at papiruld 40, ifølge Dansk Standard Nr. 418, kan Papiruld deklareres i klasse 40. Til topIfølge en undersøgelse i USA er papir- isolering så effektivt at energiforbruget i 2 ens huse er 25 % lavere i huset, der er isoleret med papir end i huset der er isoleret med mineraluld. En væsentlig årsag til de gode resultater skyldes at Papiruld former sig perfekt til omgivelserne derved undgår man revner, sprækker og dårlige samlinger.

Dansk Brand og Sikrings- teknisk Institut DBSI, har udarbejdet en stor rapport som anviser hvor og hvordan Papiruld kan anvendes.

En fuldskala brandtest viser at man med Papiruld kan opnå en høj brandmodstand, en af markedets højeste.Når et hus isoleres af en Autoriseret isolatør, bliver der samtidig udført kvalitetskontrol. Kontrolskemaet fra alle isoleringer sendes til Papiruld Danmark ApS der kontrollerer og opbevarer skemaet.​

For at sikre dig som kunde

har vi forsikring der er 50 gange større end den kendte Byg Garanti.! Det er vigtigt at du kan være tryg ved at bruge Papiruld.​

isolering med papiruld 3

Find inspiration

Lillebælthuset ApS

CVR: 29606390

Langelandsvej 8 B,

5500 Middelfart