Miljøbelastning

Produkter fra Papiruld Danmark er:

  1. Genbrug af en fornybar ressource

  2. Fremstillet med lavt energiforbrug

  3. Sparer ved anvendelse meget energi

  4. Kan suges ud og genbruges

  5. Et organisk materiale der kan nedbrydes og anvendes som kompost.

I flg. boligministeriets byøkologiske handlingsplan fremgår bla. følgende arbejdsmål: "at stimulere til udvikling, produktion og brug af matrialer der lever op til økologiske krav og herunder kan erstatte miljøbelastende produkter"!

Miljøstyrelsen udtrykker det således i miljøprojekt nr. 253: De mange byggematrialer har selvfølgelig hver for sig deres egen livscyklus, der rejser spørgsmål om, ressourceforbrug, miljøbelastning, arbejdsmiljø, indeklima, brand, byggeaffald osv.

Derfor drejer det sig om, at styre byggeprojekter således, at det i hele sit livsforløb belaster mennesker, fauna, flora og miljø mindst muligt.

Der er således god overensstemmelse med gældende lovgivning som indskærper og tilstræber altid at vælge og anvende det mindst skadelige produkt.

Der medgår ca. 101 MJ/m³ ved 35 kg/m³ der giver følgende emissioner / m³:

  • CO27

  • 7,62 kg

  • Nox7 36,75 g

  • SO27 24,25 g

  • Emballage: 77polyethylen.

Find inspiration

Lillebælthuset ApS

CVR: 29606390

Langelandsvej 8 B,

5500 Middelfart