Teknisk data

Papiruld indeholder 85 vægt % avispapir, 6 vægt % borsalte samt 9 vægt % aluminiumhydroxyd.Praktisk varmeledningsevne iflg. VIK:

Iflg. Dansk standard DS-418 angives den specifikke praktiske varmeledningsevne til 40 mW/mK, for densiteter under 70 kg/m³.

Papiruld installeres ved densiteter på 28 - 42 kg/m³ varieret i forhold til konstruktionstype DTI har afprøvet papiruld efter DIN 52612 og bestemt basisvarmeledningsevnen til 35,7 mW/mK Der er således indregnet et tillæg på 4 -5 mW jævnfør god skik og brug.

​​

Papiruld er et dansk kvalitetsprodukt!​

Ifølge VIF – VarmeIsoleringsForeningens

produktoversigt år 2008 - er Papiruld det løsfyldsprodukt, der har den bedste isoleringsværdi på det danske marked. Lambda værdi λ deklareret = 40 I virkelighedens verden viser målinger foretaget af DTU og Teknologisk Institut i bygninger, at isoleringsevnen ved isolering med Papiruld er bedre end deklareret = 10 % bedre.

Til almen information er Rockwool samt Isover i battsform henholdsvis 73 % og 119 % dårligere end deklareret.

(Kilde: Beskrevet i Vedvarende energi & miljø 5/05)

Papiruld er emballeret i PE plastsække.

Find inspiration

Lillebælthuset ApS

CVR: 29606390

Langelandsvej 8 B,

5500 Middelfart